Mer grönska - Centralstationsområdet Jernhusen
Mer restauranger och caféer - Centralstationsområdet Jernhusen
Enklare att gå - Centralstationsområdet Jernhusen
Tryggare - Centralstationsområdet Jernhusen
Mer folkliv - Centralstationsområdet Jernhusen
Bättre plats att träffa vänner och bekanta - Centralstationsområdet Jernhusen
Nya bostäder - Centralstationsområdet Jernhusen
Mer butiker och service - Centralstationsområdet Jernhusen
Mer lugn och ro - Centralstationsområdet Jernhusen
Enklare att cykla - Centralstationsområdet Jernhusen